تاریخ : 1403/03/22در پی مرگ مغزی مرحوم کلام اله عیوضی و با رضایت خانواده
اعضای بدن کارگر خدمات شهری شهرداری محمدشهربه بیماران نیازمند اهدا شد   
به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهرمحمدشهر ،  اعضای بدن مرحوم کلام اله عیوضی از کارگران خدمات شهری شهرداری محمدشهرکه در حین خدمت و بعلت تصادف با یکدستگاه موتور سوار(مست و خارج از حالت عادی) دچار مرگ مغزی شده بود ، در نهایت، با انتقال به تهران اعضای بدن این کارگر قربانی به واحد فراهم‌آوری اعضای پیوندی جهت بیماران نیازمند اهدا شد.
روحش شاد و یادش گرامی