تاریخ : 1403/03/20با توجه به فرا رسیدن فصل تابستان و گرما اعلام ماموریت های آتش نشانی در ارتباط با حرکت مار های  سمی از بیابان های اطراف محمدشهر به منطقه مسکونی ، بیشتر شده است.
طبق گزارش اداره روابط عمومی شهرداری آخرین ماموریت به انجام رسیده در روز گذشته ، یک مورد زنده گیری مار سمی، به آدرس محمد شهر محله عباس آباد خیابان..... ، به سامانه ۱۲۵ اطلاع داده شد که بلافاصله سه نفر نیروی عملیاتی به موقعیت اعزام و پس از زنده گیری مار و تحویل آن به موسسه سرم سازی رازی ، به ایستگاه بازگشتند.