تاریخ : 1403/03/16برگزاری شورای مدیران شهرداری

به گزارش روابط عمومی شهرداری محمدشهر شورای اداری شهرداری با حضور شهردار ، اکبری عضو شورا و معاونین و رؤسای ادارات شهرداری امروز چهارشنبه با بررسی مسائل و برنامه های پیش رو و گزارش حل مشکلات مطرح شده در جلسه قبل در سالن جلسات شهرداری برگزار گردید.