تاریخ : 1402/12/23بازگشایی بخشی از بلوار دشت بهشت

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری محمدشهر ، با عنایت به لزوم تسهیل در عبور مرور شهری و اقدامات انجام شده در سنوات اخیر در خصوص بازگشایی بلوار دشت بهشت ، اقدام لازم صورت پذیرفته لیکن در فرآیند تعریض بازگشایی معبر علیرغم پیگیری های مکرر شهرداری توافق لازم فی مابین شهرداری و وراث مرحوم «غ.ب» صورت نپذیرفته و الزاما به جهت رفع گره ترافیکی در بلوار دشت بهشت مراتب امر در دستور کار اداره حقوقی و املاک شهرداری قرار گرفته و در نهایت در اجرای ماده ٨ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی و عمرانی شهرداری‌ها ، عرصه واقع در طرح به مساحت ٣١٨ متر مربع توسط هیات کارشناسان رسمی دادگستری ارزیابی و غرامت عرصه مذکور که بالغ به دویست میلیارد ریال تعیین گردیده ، به حساب سپرده دادگستری تودیع و پس از آن حسب دستور دادستان مرکز استان و با حضور نماینده ایشان در محل ، طرح  تخریب و معبر مورد نظر بازگشایی قرار گرفت.

چهارشنبه ۱۴۰۲٫۱۲٫۲۳