تاریخ : 1402/12/21به احترام همکاران آتش نشانان قهرمان پیشکسوت شهرداری محمدشهر که سالیان سال برای ما زحمت کشیدند تا در آرامش و ایمن باشیم و اکنون یا به رحمت خدا رفته اند ، که بهشت مأوای جاویدانشان و یا به افتخار بازنشستگی نائل آمده اند ، که بهترین ها را برایشان آرزومندیم.

#نه_به_چهارشنبه_سوری_خطرناک 

▪️مرحوم ابوالقاسم عطایی
▪️مرحوم عباس گل محمدی
▪️مرحوم ابراهیم دادگرپی
🔹محمد مهدی نژاد
🔹عبدالله محمدی
🔹محمود محمدی
🔹کریم کرد
🔹حسین جعفری
🔹محراب سهرابی
🔹فرهاد آزاد دهقان
🔹اورنگ خلخالی
🔹حمزه درخشان فرد
🔹مسعود سلیمانی
🔹قباد ماسوری
🔹سیف اله محمدی
🔹فرهاد افتخاری
🔹ابوالفضل خانی
🔹محمد جهانی
🔹بختیار غلامی
🔹اباذر کمالی فر
🔹خلیل یوسفی
🔹حجت الله آزاده
🔹حسین انصاری
🔹وحید ایلیات
🔹نبی اله رمضانی

اداره روابط عمومی شهرداری محمدشهر