تاریخ : 1402/12/21⭕️چهارشنبه آخر سال خطرناک نیست، اگر:


🔹از فروشندگان  تقاضا میشود ، از فروش مواد آتش زا به کودکان و نوجوانان بدون حضور والدین خودداری نمايند .

🔹خودداری از برافروختن آتش در کنار درختان و يا داخل بوستان ها 

🔹 از ريختن مايعات سريع الاشتعال مانند نفت، بنزين و غیره بر روی مواد آتش گیر، جداً پرهیز نمايید .

🔹 از انداختن هرگونه قوطي تحت فشار ، وسايل شیشه ای و ... ( مانند کپسول ها ، اسپری حشره کش ، شیشه آب، آمپول و...)به درون آتش جدا بپرهیزيد؛ زيرا به علت دارا بودن خاصیت انفجاری، ذرات آن پرتاب شده و مي تواند به چشم و ساير اعضاء آسیب جبران ناپذير وارد نمايد .


📌مدیریت خطر بلایا و حوادث معاونت بهداشت

🔹مرکز بهداشت غرب شهرستان کرج
🔹اداره روابط عمومی شهرداری محمدشهر