تاریخ : 1402/12/21بازدید میدانی اعضای شورای اسلامی شهر محمدشهر از پروژه های عمرانی

خبر محمدشهر: اعضای شورای اسلامی شهر محمدشهر صبح امروز پس از برگزاری جلسه کمیسیون عمران با حضور در سطح شهر ضمن بازدید میدانی از پروژه های در حال اجرا ، از نزدیک در جریان روند پیشرفت ، مراحل اجرا و مشکلات آنها قرار گرفتند.
از جمله پروژه هایی که امروز توسط آقایان قدیانلو، احمدوند و آجرلو از اعضای شورا و طالبی پور رئیس اداره فنی و نظارت بر پروژه های عمرانی شهرداری مورد بازدید قرار گرفت میتوان به پارکینگ طبقاتی (خیابان شهید بهشتی)، بازارچه نارنج (خیابان شهید کریم زاده) ، پارک گل نرگس (محله طالقانی)، پارک ولایت (محله چمنی ها) و پارک تندرستی (محله هزارواحدی) اشاره نمود.