تاریخ : 1402/05/27به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر محمدشهر، اعضای کمیسیون های داخلی شورا به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

 

* کمیسیون عمران ، خدمات شهر و حمل و نقل:

کریم قدیانلو(رئیس) ، محمد اسکندری(نایب رئیس) ، محسن آجرلو(دبیر) ، رضا عزیزی(عضو کمیسیون) ، محمد مهرزاد(عضو کمیسیون)

 

* کمیسیون فرهنگی ، اجتماعی و ورزشی:

محمد اسکندری(رئیس کمیسیون و مسئول کمیته رسانه) ، احمد اکبری(نایب رئیس کمیسیون و مسئول کمیته فرهنگی اجتماعی) ، کریم قدیانلو(دبیر) ، رضا عزیزی(عضو کمیسیون و مسئول کمیته ورزشی) ، محمد مهرزاد(عضو کمیسیون)

 

* کمیسیون برنامه و بودجه، حقوقی و املاک:

محسن آجرلو(رئیس) ، محمد احمدوند(نایب رئیس) ، احمد اکبری(دبیر)