دفترچه تبصره 11 کمیسیون ماده صد
دفترچه تبصره 11 کمیسیون ماده صد
دفترچه تبصره 11 کمیسیون ماده صد
اخذ عوارض بعد از کمیسیون ماده صد
اخذ عوارض بعد از کمیسیون ماده صد
بدینوسیله به اطلاع کلیه شهروندان فهیم محمد شهر میرساند به استناد آرا صادره به شماره های ۳۰۹ مورخ ۹۵/۱۲/۲۵ هیأت تخصصی عمران ،شهرسازی واسناد و ۷۸۶ مورخ ۹۶/۸/۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اخذ عوارض بعد از کمیسیون ماده صد قانونی تلقی و اخذ عوارض مذکور توسط شهرداری ها مجاز تشخیص داده شده است

پربازدیدترین