اخطاریه
اخطاریه
مالکین محترم اراضی منطقه
دفترچه عوارض سال 1401 شهرداری محمدشهر
دفترچه عوارض سال 1401 شهرداری محمدشهر
ما برآنیم که با گردآوری دفترچه حاضر ابهامات موجود در نحوه محاسبه عوارض و بهاي خدمات را شفاف سازی نمائیم لذا بسیاری از آیتمهای موجود را مجددا بررسي و از افزایش بی رویه آن جلوگیری نموده ایم. امیدواریم این مجموعه حاضر بتواند گامی موثر در تسریع خواسته های به حق شهروندان و حل مشکلات آنان باشد.
دفترچه عوارض سال 1400 شهرداری محمدشهر
دفترچه عوارض سال 1400 شهرداری محمدشهر
در اجرای ماده 30 آیین نامه مالی شهرداریها ، هر شهرداری باید دارای تعرفه ای باشد که در آن کلیه درآمدهای شهرداری اعم از عوارض ، بهای خدمات و سایر درآمدها که به وسیله شهرداری و موسسات تابعه و وابسته به آن وصول یا تحصیل می شود، درج گردد.از آنجاییکه بر اساس بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات, وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران اصلاحيه سال 1396 تصویب عوارض محلی هر شهر بر عهده شوراها نهاده شده و در فرصت زمانی قانونی طبق تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده ،باید این عوارض محلی به تایید استانداری به قائم مقامی وزارت کشور رسیده و اعلام عمومی گردد.
دفترچه عوارض سال 1399  شهرداری محمدشهر
دفترچه عوارض سال 1399 شهرداری محمدشهر
دفترچه عوارض سال 1399 شهرداری محمدشهر
صورت جامع درآمد و هزینه 6ماهه اول سال 1398
صورت جامع درآمد و هزینه 6ماهه اول سال 1398
صورت جامع درآمد و هزینه 6ماهه اول سال 1398

پربازدیدترین