دفترچه عوارض سال 1400 شهرداری محمدشهر
دفترچه عوارض سال 1400 شهرداری محمدشهر
در اجرای ماده 30 آیین نامه مالی شهرداریها ، هر شهرداری باید دارای تعرفه ای باشد که در آن کلیه درآمدهای شهرداری اعم از عوارض ، بهای خدمات و سایر درآمدها که به وسیله شهرداری و موسسات تابعه و وابسته به آن وصول یا تحصیلمی شود، درج گردد.از آنجاییکه بر اساس بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات, وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران اصلاحيه سال 1396 تصویب عوارض محلی هر شهر بر عهده شوراها نهاده شده و در فرصت زمانی قانونی طبق تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده ،باید این عوارض محلی به تایید استانداری به قائم مقامی وزارت کشور رسیده و اعلام عمومی گردد.
دفترچه عوارض سال 1399  شهرداری محمدشهر
دفترچه عوارض سال 1399 شهرداری محمدشهر
دفترچه عوارض سال 1399 شهرداری محمدشهر
صورت جامع درآمد و هزینه 6ماهه اول سال 1398
صورت جامع درآمد و هزینه 6ماهه اول سال 1398
صورت جامع درآمد و هزینه 6ماهه اول سال 1398
دفترچه تبصره 11 کمیسیون ماده صد
دفترچه تبصره 11 کمیسیون ماده صد
دفترچه تبصره 11 کمیسیون ماده صد
دفترچه عوارض 1398 شهرداری محمدشهر
دفترچه عوارض 1398 شهرداری محمدشهر
دفترچه عوارض 1398 شهرداری محمدشهر
اخذ عوارض بعد از کمیسیون ماده صد
اخذ عوارض بعد از کمیسیون ماده صد
بدینوسیله به اطلاع کلیه شهروندان فهیم محمد شهر میرساند به استناد آرا صادره به شماره های ۳۰۹ مورخ ۹۵/۱۲/۲۵ هیأت تخصصی عمران ،شهرسازی واسناد و ۷۸۶ مورخ ۹۶/۸/۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اخذ عوارض بعد از کمیسیون ماده صد قانونی تلقی و اخذ عوارض مذکور توسط شهرداری ها مجاز تشخیص داده شده است

پربازدیدترین