تاریخ : 1402/07/19در بخشی از نشست رضا عزیزی رئیس شورای اسلامی شهر محمدشهر با عنوان این مطلب که اصناف یکی از کارآفرین ترین بخش اقتصادی در جامعه میباشد و به علت نبود دفترنمایندگی در محمدشهر و تردد و ترافیک بین شهری مشکلاتی را برای این عزیزان ایجاد نموده است پیشنهاد کرد تا در جهت تعامل هرچه بیشتر با اتاق اصناف استان البرز در یکی از فرهنگسرا های سطح شهر دفتر نمایندگی اصناف هرچه سریعتر راه اندازی شود.