تاریخ : 1400/08/23جلسه کمیسیون عمران و شهرسازی و خدمات شهری و حمل و نقل با حضور اعضاء کمیسیون و رئیس سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری محمدشهر جهت بررسی موضوعات و مشکلات ترافیکی و حمل و نقل محمدشهر صبح امروز در محل ساختمان شورای اسلامی شهر برگزار گردید.

در این جلسه درمورد مسائلی همچون استانداردسازی سرعت کاه های سطح شهر، راه اندازی ایستگاه کیانمهر به ولدآباد، ایجاد پایانه اتوبوسرانی محمدشهر، راه اندازی مرکز شماره گذاری اتومبیل ها، تبلیغات کنار اتوبوس ها، تعداد اتوبوس های فعال در سطح شهر و اطلاع رسانی در ایستگاه های تاکسی در خصوص تعداد مسافر هر تاکسی، میزان کرایه مصوب و تلفن شکایات سازمان حمل و نقل بحث و تصمیماتی اتخاذ گردید که در آینده نزدیک پس از طی مراحل قانونی به سرانجام خواهند رسید.