تاریخ : 1400/05/23مهرداد حسن زاده درجلسه با معاونین و مدیران شهرداری:
با ایجاد وحدت رویه و همدلی می توانیم اتفاقات خوبی را برای شهرمان رقم بزنیم

به گزارش روابط عمومی ؛ در جلسه ای که روز شنبه 23 مردادماه پس از پایان یافتن وقت اداری با حضور معاونین و مدیران شهرداری در محل ساختمان شهرداری برگزار شد ، مهندس حسن زاده سرپرست شهرداری محمدشهر با تاکید بر ارتقاء سلامت اداری و تسریع امور اداری مراجعه کنندگان گفت :هماهنگی بین واحد ها از مباحث ضروری و اجتناب ناپذیر است و تمامی واحدها ملزم به ارائه طرح و برنامه جهت توانمند سازی واحد خود برای ارتقاء خدمات بیشتر به شهروندان میباشند.

مهندس حسن زاده در بخشی دیگر از سخنان خود با بیان این مطلب که مسئولین واحدها می بایست بادقت نظر و حساسیت در کار بتوانند در اهداف شهرداری موثر باشند، ادامه داد: شاخصه موفقیت در هرسازمان ارتباطی مستقیم با نحوه عملکرد کارکنان آن دارد و انشاالله با ایجاد وحدت رویه و همدلی بتوانیم اتفاقات خوبی را برای شهرمان رقم بزنیم.

در ادامه این جلسه معاونین و مسئولان واحدها به بیان نظرات و پیشنهادات و مشکلات خود در زمینه های مختلف پرداختند.

گزارشگر/احمدرضا عبدالملکی