تاریخ : 1399/10/24رسیدگی به مشکلات و مسائل شهری و پاسخ به درخواستهای شهروندان

به منظور رسیدگی به مشکلات و مسائل شهری و پاسخ به درخواستهای شهروندان به صورت حضوری، محمد مهرزاد رئیس شورای اسلامی شهر ضمن بررسی موضوعات مربوطه و خواسته های شهروندان، بر تلاش همه جانبه مدیریت شهری در حل مسائل و مشکلات شهری در کوتاه ترین زمان ممکن تاکید نمود.
گفتنیست ملاقات حضوری رئیس شورای اسلامی شهر محمدشهر با شهروندان، هر هفته سه شنبه ها در دفتر شورا صورت میپذیرد.