حفظ و نگهداری و ترمیم فضای سبز، مبلمان،ابنیه و تأسیسات وابسته پارک آزادگان و پارك گلها
حفظ و نگهداری و ترمیم فضای سبز، مبلمان،ابنیه و تأسیسات وابسته پارک آزادگان و پارك گلها
حفظ و نگهداری و ترمیم فضای سبز، مبلمان،ابنیه و تأسیسات وابسته پارک آزادگان و پارك گلها ادامه مطلب
چاپ گزارش عملکرد مالی شهرداری محمدشهر (شش ماه نخست سال 1399)
چاپ گزارش عملکرد مالی شهرداری محمدشهر (شش ماه نخست سال 1399)
بیلان درآمد و هزینه شهرداری محمدشهر در 6 ماهه نخست سال 1399 ادامه مطلب
آگهي مزایده عمومي (تجدید) فروش 10 قطعه از اراضی مسکونی متعلق به شهرداری
آگهي مزایده عمومي (تجدید) فروش 10 قطعه از اراضی مسکونی متعلق به شهرداری
شهرداري محمدشهر در نظر دارد بر اساس مصوبه شماره 0/1622 مورخ 1398/11/27، فروش 10 قطعه از اراضی مسکونی متعلق به خویش را به شرح ذیل از طريق برگزاري مزایده عمومي به اشخاص حقیقی و حقوقی واجدالشرايط واگذار نمايد. ادامه مطلب
آگهي مزایده عمومي واگذاری تلویزیون شهری (تجدید)
آگهي مزایده عمومي واگذاری تلویزیون شهری (تجدید)
شهرداري محمدشهر در نظر دارد به استناد مصوبه شماره 1311 مورخ 1398/10/1 شورای اسلامی شهر محمدشهر، نسبت به واگذاری تلویزیون شهری طبق مشخصات مندرج در اسناد مزایده جهت تبلیغات محیطی از طریق برگزاری مزایده عمومی (کتبی) اقدام نماید ادامه مطلب
آگهي مزایده عمومي (فروش تعدادی از قطعات اراضی مسکونی متعلق به شهرداری محمدشهر )
آگهي مزایده عمومي (فروش تعدادی از قطعات اراضی مسکونی متعلق به شهرداری محمدشهر )
شهرداري محمدشهر در نظر دارد بر اساس مصوبه شماره 0/1622 مورخ 1398/11/27 ، فروش تعدادی از قطعات اراضی مسکونی متعلق به شهرداری محمدشهر را از طريق برگزاري مزایده عمومي به اشخاص حقیقی و حقوقی واجدالشرايط واگذار نمايد ادامه مطلب
آگهي مزایده عمومي  1- تفکیک زباله  از مبدأ 2- فروش ضایعات (آهن، آلومینیوم و غیره) دپو شده
آگهي مزایده عمومي 1- تفکیک زباله از مبدأ 2- فروش ضایعات (آهن، آلومینیوم و غیره) دپو شده
شهرداري محمدشهر در نظر دارد بر اساس مصوبه شماره 0/6 مورخ 1399/2/8و شماره 0/103مورخ1398/2/5 ، موضوعات ذيل را از طريق برگزاري مزایده عمومي به شرکت ها/ اشخاص واجدالشرايط واگذار نمايد. ادامه مطلب
آگهی مناقصه عمومی (حفظ و نگهداری و ترمیم فضای سبز، مبلمان، ابنیه  و تأسیسات وابسته پارک آزادگان)
آگهی مناقصه عمومی (حفظ و نگهداری و ترمیم فضای سبز، مبلمان، ابنیه و تأسیسات وابسته پارک آزادگان)
شهرداري محمدشهر در نظر دارد بر اساس درخواست شماره 7896 مورخ 1399/3/6، پروژه ذيل را از طريق برگزاري مناقصه عمومي به پيمانكاران واجدالشرايط به شرح ذيل واگذار نمايد. لذا از كليه متقاضيان دعوت بعمل مي آيد ادامه مطلب
آگهي مناقصه عمومي  آسفالت سطح شهر
آگهي مناقصه عمومي آسفالت سطح شهر
آگهي مناقصه عمومي شهرداري محمدشهر در نظر دارد بر اساس اعتبارات تملک دارایی¬های سرمایه¬ای سال 1398 پروزه آسفالت سطح شهر را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به شماره 2099005314000001 به شرح ذیل واگذار نماید. ادامه مطلب

پربازدیدترین