مزایده عمومی
مزایده عمومی
مزایده عمومی اجاره یک باب تجاری واقع در محله اصفهانبها پارک شهدای مدافع حرم - تجدید ادامه مطلب
مزایده عمومی
مزایده عمومی
فروش یک قطعه زمین با کاربری تجاری - اداری - خدماتی متعلق به شهرداری محمدشهر (قطعه یک از پلاک ثبتی 6188 فرعی از 362 اصلی ) - تجدید ادامه مطلب
مزایده عمومی
مزایده عمومی
اجاره تابلوهای تبلیغاتی ایستگاه های اتوبوس و یک عدد بیلبورد واقع در سطح شهر محمدشهر - تجدید ادامه مطلب
فراخوان عمومی
فراخوان عمومی
فراخوان عمومی احداث بازارچه میوه و تربار عرضه مایحتاج عمومی - تجدید ادامه مطلب
مناقصه عمومی
مناقصه عمومی
مناقصه عمومی جدولگذاری سطح شهر محمدشهر 5 (حریم ومحدوده) - تجدید ادامه مطلب
فراخوان عمومی
فراخوان عمومی
فراخوان عمومی ایجاد بازارچه میوه تربار عرضه مایحتاج عمومی ادامه مطلب
مزایده عمومی
مزایده عمومی
مزایده عمومی یک قطعه زمین با کاربری تجاری - اداری-خدماتی متعلق به شهرداری محمدشهر ادامه مطلب
مناقصه عمومی
مناقصه عمومی
مناقصه عمومی تکمیل،بهسازی ،خرید و تجهیز میادین اصلی (میدان توحید،یزدیها و اصفهانیها)-تجدید ادامه مطلب

پربازدیدترین