آگهي  مناقصه عمومی  (تجهیز ، خرید ، حمل ، نصب و اجرای کلیه مصالح مورد نیاز  مبلمان و روشنایی پارک آزادگان  و باغ گلها)
آگهي مناقصه عمومی (تجهیز ، خرید ، حمل ، نصب و اجرای کلیه مصالح مورد نیاز مبلمان و روشنایی پارک آزادگان و باغ گلها)
شهرداری محمدشهر در نظر دارد به اساس بودجه مصوب شورای اسلامی شهر ، پروژه ذیل را از طریق برگزاری مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد الشرایط به شرح ذیل واگذار نماید. ادامه مطلب
آگهی تجدید فراخوان جذب سرمایه گذار جهت احداث و بهره برداری
آگهی تجدید فراخوان جذب سرمایه گذار جهت احداث و بهره برداری
آگهی تجدید فراخوان جذب سرمایه گذار جهت احداث و بهره برداری از شهربازی پارک آزادگان ،زمین چمن مصنوعی جنب پارک آزادگان و جنب پارک شهدای مدافع حرم ادامه مطلب
آگهي تجدید مناقصه عمومی
آگهي تجدید مناقصه عمومی
شهرداری محمدشهر در نظر دارد به استناد مصوبه شوراي اسلامي شهر محمدشهر به شماره 1674 /0 مورخ 1397/12/28 و بودجه مصوب سال 1398، موضوعات ذیل را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به شرح ذیل واگذار نماید. لذا جهت کسب اطلاعات بیشتر به واحد امور پیمانهای شهرداری محمدشهر مراجعه نمایید. ادامه مطلب
آگهي مزايده واگذاري حق انتفاع جايگاه سي ان جي متعلق به شهرداري محمدشهر
آگهي مزايده واگذاري حق انتفاع جايگاه سي ان جي متعلق به شهرداري محمدشهر
شهرداری محمدشهر در نظر دارد به استناد مصوبه شوراي اسلامي شهر محمدشهر به شماره 322/0 مورخ 04/04/1397 نسبت به واگذاري حق انتفاع جايگاه سي ان جي متعلق به شهرداري محمدشهر به مدت 2 سال شمسي با شرح در متن اسناد مزايده به شركت هاي واجدالشرايط داراي رتبه صلاحيت از شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران اقدام نمايد. ادامه مطلب
آگهي مناقصه عمومی
آگهي مناقصه عمومی
شهرداری محمدشهر در نظر دارد به استناد مصوبه شوراي اسلامي شهر محمدشهر به شماره 1674/0 مورخ 1397/12/28 و بودجه مصوب سال1398، موضاعات ذیل را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به شماره2098005314000001و2098005314000002به شرح ذیل واگذار نماید. ادامه مطلب
آگهی مناقصه عمومی غذا
آگهی مناقصه عمومی غذا
شهرداری محمدشهر در نظر دارد نسبت به خرید 28350 پرس غذای گرم جهت کارکنان برای مدت یکسال از طریق برگزاری مناقصه عمومی به متقاضیان واجدالشرایط واگذار نماید، لذا از کلیه متقاضیانی که دارای مجوزهای مربوطه می باشند دعوت بعمل می آید حداکثر تا روز سه شنبه مورخ 24/02/ 1398 با مراجعه به امور قراردادهای شهرداری نسبت به اخذ اسناد مناقصه اقدام نمایند، سایر اطلاعات و جزئیات در اسناد مناقصه مندرج شده و هزینه آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد. ادامه مطلب
تجدید فراخوان سرمایه گذاری
تجدید فراخوان سرمایه گذاری
شهرداری محمدشهر با استناد به مصوبه هیئت عالی سرمایه گذاری در نظر دارد برای مکانیزه کردن تعداد چهار دستگاه از پلهای فلزی عابر پیاده از طریق نصب آسانسور و احداث و بهره برداری از زمین چمن مصنوعی جنب پارک آزادگان را از طریق فراخوان به سرمایه گذاران واجد شرایط واگذار نماید لذا جهت کسب اطلاعات بیشتر به دبیرخانه هیئت عالی شهرداری مراجعه نموده ویا با شماره تلفنهای ۳ـ02636204601 داخلی 126 تماس حاصل فرمایند. ادامه مطلب
آگهی مزایده عمومی 1-	چوب هاي خشك دپو شده 2-	اجناس و لوازم آشپزخانه شهرداري 3-	آهن آلات مستعمل وسايل پارك آزادگان 4-	واگذاري و ساماندهي روز بازارها 5-	فروش خودرو پرايد مدل 1381 (تجديد)
آگهی مزایده عمومی 1- چوب هاي خشك دپو شده 2- اجناس و لوازم آشپزخانه شهرداري 3- آهن آلات مستعمل وسايل پارك آزادگان 4- واگذاري و ساماندهي روز بازارها 5- فروش خودرو پرايد مدل 1381 (تجديد)
شهرداری محمدشهر در نظر دارد موارد ذيل را بر اساس مصوبات شورای اسلامی شهر محمدشهر از طریق برگزاری مزایده عمومی اقدام نماید. لذا از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی واجدالشرایط دعوت بعمل می آید ادامه مطلب