بازدید میدانی شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر به همراه تعدادی از مدیران و معاونین از آخرین وضعیت پروژه های عمرانی

به گزارش روابط عمومی : شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر به همراه تعدادی از مدیران و معاونین دربازدید میدانی از آخرین وضعیت پروژه های عمرانی شهر دیدار بعمل آوردند

این بازدید میدانی با هدف اولویت بندی و پرهیز از پراکنده کاری در پروژه های نیمه کاره و ضروری انجام پذیرفت.