7 صبح امروز در جلسه ای که با حضور شهردار،معاونین و مسئولین  برگزار شد مهندس صفری شهردار محمد شهر طی احکامی مهندس دردایی را به عنوان مشاور و مدیر حوزه شهردار و آقای حمید نصیرزاده به عنوان سرپرست معاونت خدمات شهری منصوب نمودند .

در ابتدای این جلسه  مهندس صفری از زحمات بی شائبه و خالصانه  علی کرد  در اداره امور این معاونت تقدیر و تشکر کرد و گفت: ایشان نزدیک به 6 ماه به عنوان معاون خدمات شهری به مردم خدمت کردند و در این مدت، این مجموعه را به خوبی مدیریت نمودند

وی در ادامه ضمن تشریح فعالیت های معاونت خدمات شهری و حیطه مسئولیت و اهمیت آن  گفت: با حضور آقای حمید نصیر زاده در این معاونت شاهد اقدامات جدید و به طبع ارتقای روزافزون در بحث های مختلف این حوزه خواهیم بود.

مهندس صفری درادامه  این جلسه طی حکمی مهندس دردایی را به عنوان مشاور و مدیرحوزه شهردارنیز منصوب نمودند