به گزارش روابط عمومی : مهندس صفری شهردار محمد شهر درجلسه تودیع و معارفه معاون خدمات شهری اظهار داشتند: امروزه پسماند يكي از مباحث كليدي در رابطه با محيط زيست است و به دلیل گسترش فرهنگ شهر نشینی و افزایش جمعیت ساکن در شهرها ، مقوله تامین بهداشت جامعه شهری از جمله مهمترین مسائلی است که بایستی مورد توجه ویژه برنامه ریزان و مدیران شهری قرار گیرد.

 در این میان نقش شهرداری که بعنوان متولی مدیریت پسمانده های جامد شهری یکی از اصلی ترین عوامل تاثیر گذار در بهداشت جامعه بسیار تعیین کننده بوده اما برغم اهمیت این موضوع ، غالبا کمتر بدان توجه شده و نتیجتاً بکارگیری شیوه های سنتی که هیچگونه سنخیتی با وضعیت فعلی شهرهای بزرگ ندارد ، باعث بروزمشکلات عدیده ای در امر بهداشت و سلامت شهر می گردد وشهر محمد شهرنیز با داشتن جمیتی بیش ازصدو بیست هزار نفر با وضعت فعلی لازم است سکوی زباله ای با استاندارد  بالادر آن راه اندازی و احداث گردد که این امر بزودی در دستور کار قرار خواهد گرفت.