تاریخ : 1397/07/14نرخ کرایه‌های مصوب سال ۱۳۹۷ جهت اطلاع شهروندان فهیم محمدشهر


«روابط عمومی شهرداری محمدشهر»