تاریخ : 1402/08/06


دانلود فایل ضمیمه

رئیس کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر محمدشهر در خصوص پروژه هایی که مورد بازدید میدانی قرار گرفتند، اظهار داشت: در بودجه امسال مبلغ 6 میلیارد تومان به جدول گذاری معابر اختصاص یافته که پروژه جدول گذاری خیابان حافظ با طول تقریبی 500 متر و اعتبار تقریبی 500 میلیون تومان در حال اجرا می باشد.

کریم قدیانلو افزود: پروژه دیگری که امروز مورد بازدید قرار گرفت احداث اسکلت بتنی پارکینک طبقاتی و مرکز تجاری محمدشهر بود که سقف طبقه اول آن به اتمام رسیده است و در حال حاضر بتن ریزی دیوارهای برشی و ستون های طبقه دوم در حال اجرا می باشد.

وی در پایان گفت: آخرین پروژه بازدید شده کانالیزه کردن بخشی از سیاه جوی می باشد که سال گذشته قسمتی از آن با اعتبار 2 میلیارد تومانی انجام شد و امسال نیز 5 میلیارد تومان به این امر اختصاص یافته است که این کار سبب می شود تا سرریز کانال اولیه وارد این کانال شود و از آب گرفتگی معابر جلوگیری شود.