تاریخ : 1401/08/29نشست مشترک مدیریت شهری محمدشهر و صفادشت

   به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر محمدشهر، در روز شنبه مورخ 1401/08/28 شهردار و اعضای شورای اسلامی شهرمحمدشهر با حضور در شورای اسلامی شهر و دفتر امام جمعه صفادشت دیداری با مدیریت شهری و امام جمعه صفادشت داشتند.

     در این دیدار که با هدف تبادل تجربیات و همدلی فی مابین دو شهر همسایه از دو استان البرز و تهران برگزار شد، مقررگردیدکه ارتباط و همکاری دو شهر بیش از بیش گسترش یافته و در پایان نیز مدیریت شهری محمدشهر ضمن دعوت از مدیران شهری صفادشت به جهت برگزاری جلسات آتی و دیدار از پروژه های شهری محمدشهر، از پروژه های فرهنگی و هنری شهر صفادشت حذف بازدید بعمل آورند.