تاریخ : 1400/08/25نایب رئیس شورای اسلامی شهر محمدشهر:

راه اندازی میز خدمت در شهرداری از اتلاف وقت ارباب رجوع جلوگیری می کند

 

کریم قدیانلو نایب رئیس شورای اسلامی شهر محمدشهر با پیشنهاد راه اندازی میز خدمت در شهرداری گفت: این کار باعث پیگیری کلیه امورات مراجعین و جلوگیری از اتلاف وقت شهروندان می شود.

قدیانلو گفت: یکی از اهداف تحول اداری، ارتقاء و حفظ کرامت مردم در نظام اداری است لذا ساز و کارهای لازم در ارائه خدمات مطلوب، مناسب و موثر به مردم تحت عنوان طرح تکریم مردم و جلب رضایت ارباب رجوع در نظام اداری دارای اهمیت ویژه ای است.

وی افزود: شهرداری ها در صف مقدم خدمت به مردم هستند و قطعا خدمت بی منت به مردم باید سرلوحه خدمت صادقانه مدیران و پرسنل شهرداری باشد.

نایب رئیس شورای اسلامی شهر محمدشهر بیان کرد: خدمت صادقانه و بی منت و حل مشکلات مردم باید به یک عادت و رفتار دائمی مجموعه شهرداری تبدیل شود.

وی عنوان کرد: به جهت ایفای مطلوب وظایف محوله شهرداری مهمترین مسئله میزان اعتمادی است که مردم باید به مجموعه شهرداری داشته باشد.

وی افزود: پیشنهاد می شود با راه اندازی میز خدمت در شهرداری کلیه امورات مراجعین پیگیری و از اتلاف وقت شهروندان جلوگیری شود.

قدیانلو در پایان گفت: امیدوارم فردی که مسئولیت می پذیرد با گشاده رویی، تسلط به امور محوله و با رعایت ادب و نزاکت در گفتار راهنمای مراجعان شریف و فهیم محمدشهری باشد و خشنودی خداوند و رضایت مردم را جلب نماید.