تاریخ : 1400/08/21بمنظور بررسی مشکلات صورت گرفت

نشست صمیمی اعضای شورای اسلامی شهر محمدشهر با اهالی محله اصفهانی ها

اعضای شورای اسلامی شهر محمدشهر بمنظور بررسی و پیگیری مشکلات محله اصفهانی ها نشستی صمیمی با اهالی در مسجد محل برگزار کردند.

در این نشست که جمع زیادی از ریش سفیدان و شهروندان در آن حضور یافتند مشکلات و معضلات بسیاری مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

کمبود اتوبوس و تاکسی، خاموشی معابر، نبود سالن ورزشی، فرهنگسرا و کتابخانه، کمبود سطل زباله، زیباسازی، جدول و آسفالت معابر، معضل فاضلاب و جوی آب سیاه و ... از جمله مشکلات و خواسته هایی بود که اهالی محله اصفهانی ها در این نشست مطرح کردند و از مدیریت شهری درخواست پیگیری و حل آنها را داشتند.

در ادامه این نشست اعضای شورا ضمن پاسخ به سوال ها و دغدغه های شهروندان بیان کردند: در مورد بسیاری از مطالبات و مشکلات اهالی کاری از دست مدیریت شهری ساخته نیست چراکه متولی اصلی آنها ادارات خدمات رسان میباشند اما قول می دهیم و وظیفه خود می دانیم که هر مشکلی که به مدیریت شهری مربوط می شود هرچه سریع تر برطرف نموده و سایر مشکلات را هم از ادارات مربوطه پیگیری و مطالبه نماییم.