تاریخ : 1400/05/24در سومین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر
پیگیری مشکلات آب و انسداد چاه های غیر مجاز محمدشهربه گزارش روابط عمومی ، سومین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر محمدشهر روز یکشنبه 24 مردادماه به منظور رفع مشکلات آب منطقه با حضور تمامی اعضای شورای اسلامی شهر ، سرپرست شهرداری محمدشهر و مدیرمنابع آب شهرستان کرج برگزار شد
در این جلسه مهندس جهانشاهی مدیرمنابع آب شهرستان کرج ، گزارشی از اقدامات صورت گرفته به منظور حل مشکل کم آبی به پارلمان شهری محمدشهر ارائه نمود که از جمله انسداد چاه های غیر مجاز در محدوده محمدشهر و ماهدشت بود.

وی با بیان این مطلب که طبق برنامه امورآب باید 80 حلقه چاه غیر مجاز را تا پایان سال انسداد نماید گفت : تا کنون بیش از 29 حلقه چاه غیر مجاز پر شده است که بیشتر آنها در محدوده محمدشهر و ماهدشت می باشد.

وی در پایان با اشاره به اینکه انسداد چاه های غیر مجاز هزینه بر است افزود، علاوه بر انسداد چاه های غیر مجاز تلاش مضاعفی برای پیشگیری از حفر چاه صورت گرفته و تاکنون بیش از شش دستگاه حفر چاه ضبط شده و گروه های گشت و بازرسی در استان بسیار فعال می باشند.

لازم به ذکر است ، در ابتدای جلسه از همکاران فعال در حوزه اطلاع رسانی شهری به مناسبت روز خبرنگار نیز تجلیل بعمل آمد.

گزارشگر /احمدرضا عبدالملکی