تاریخ : 1399/11/15


دانلود فایل ضمیمه

دفترچه عوارض سال 1400 شهرداری محمدشهر

در اجرای ماده 30 آیین نامه مالی شهرداریها ، هر شهرداری باید دارای تعرفه ای باشد که در آن کلیه درآمدهای شهرداری اعم از عوارض ، بهای خدمات و سایر درآمدها که به وسیله شهرداری و موسسات تابعه و وابسته به آن وصول یا تحصیلمی شود، درج گردد.از آنجاییکه بر اساس بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات, وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران اصلاحيه سال 1396 تصویب عوارض محلی هر شهر بر عهده شوراها نهاده شده و در فرصت زمانی قانونی طبق تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده ،باید این عوارض محلی به تایید استانداری به قائم مقامی وزارت کشور رسیده و اعلام عمومی گردد.

بخش اول: عوارض ساختمان

 1. نحوه صدور پروانه ساختمان
 2. موارد مستثنی از دریافت پروانه ساختماني و پرداخت عوارض
 3. عوارض ساختماني
 4. تمدید و تجديد و اصلاحپروانه ساختماني
 5. نحوه دريافت پروانه ساختماني المثنی
 6. نحوه استرداد عوارض پروانه ساختمان و هزینه حفاری
 7. عوارض احداث دیوار و فنس كشي
 8. عوارض مازاد بر تراکم پایه مسکونی ، تجاري ، اداري و غيره
 9. عوارض پيش آمدگي و بالكن
 10.  عوارض ارزش افزوده ناشي ازافزايش واحدها(مسکونی تجاری اداری)
 11. عوارض دپوی مصالح ساختمانی
 12. عوارض تخلفات ساختماني و ابقا
 13. عوارض بر ارزش افزوده ناشي از تغيير كاربري عرصه يا اعيان
 14. عوارض تامین سرانه سطوح لازم براي خدمات عمومي :
 15. عوارض ارزش افزوده اجرا و يا تغيرر طرح هاي توسعه و يا تعريض معابر
 16. عوارض ساليانه انواع موتور سيكلت ،وانت،كاميون و ماشين آلات راهسازي و سنگين

بخش دوم: عوارض بر مشاغل

 1.  

  عوارض مشاغل
 2. عوارض بر بانكها
 3. عوارض بر انبارها و سردخانه ها
 4. عوارض بر تبليغات محيطي به غير از تابلوهاي معرف

بخش سوم: عوارض گسترش فضای سبز

 1. عوارض توسعه و تامين فضای سبز شهری
 2. عوارض حذف 10% احداث فضاي سبز مسكوني و تجاري
 3. عوارض حذف 25% عرصه كليه كارخانجات و كارگاه هاي صنعتي به امر فضاي سبز
 4. عوارض قطع اشجار
 5. دستورالعمل الحاقي حفظ و گسترش فضاي سبز

فصل دوم: قيمت مصوب بلوك بندي و منطقه اي شهر محمدشهر(T)

فصل سوم:بهای خدمات

تعاریف:

1 واحد مسکونی:عبارت است از کلیه ساختمان هایی که در کاربری مسکونی برای سکونت افراد یا خانواده ها ساخته می شود و شامل اتاق، آشپز خانه و سرویس های لازم است. (بدیهی است انجام پاره ای از فعالیت های مشخص مندرج در قوانین مربوطه مجاز خواهد بود)

تبصره:چنانچه بخشی از ساختمان مسکونی توسط مالک به منظور ارائه خدمات از جمله مطب پزشکان ، دفتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق، دفتر وکالت، دفتر روزنامه و مجله به وسیله مالک مورد استفاده قرار گیرد کاربری مسکونی تلقی  می گردد به استثناء آپارتمان ها و املاک مشاعی.

2 واحد تجاری:عبارت است از کلیه ساختمان هایی که برابر تبصره ذیل بند 24 ماده 55 قانون شهرداری ها، به منظور استفاده کسب و پیشه و تجارت احداث گردیده و یا در آن ها واحدهای صنفی تحت پوشش قانون نظام صنفی یا واحدهای تابع قانون تجارت فعالیت می نمایند.

تبصره: کلیه مؤسساتی که با قانون تجارت اداره می شوند، مشمول این بند هستند.

3 واحد صنعتی: به کلیه ساختمان هایی که به منظور استفاده صنعتی و یا ایجاد کارگاه های صنعتی و تولیدی که موافقت اصولی از مراجع ذیصلاح را دارا باشند گفته می شود.

4 واحد فرهنگی، ورزشی، آموزش و بهداشتی و خدماتي:کلیه ساختمان های آموزشی، آموزش عالی، بهداشتی، درمانی و ورزشی، مراکز فرهنگی و هنری، سازمان بهزیستی، هلال احمر و آسایشگاه سالمندان را شامل میگردد.

5 واحد اداری: عبارت است از کلیه ساختمان های دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی وسایر ساختمان هایی که از شمول بندهای 1 ، 2 ، 3 و 4 این ماده خارج باشند، مشمول تعریف واحد اداری می شوند.

تبصره: مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و نهادهای انقلاب اسلامی که با قانون تجارت اداره می شوند و مشمول پرداخت مالیات هستند و کار تجاری انجام می دهند ، مشمول پرداخت عوارض پذیره تجاری هستند

6_ كليه معافيت هاي قانوني بر اساس قوانين جاري اعمال مي گردد.

 

 جهت دیدن دفترچه فایل ضمیمه را دانلود نمایید