تاریخ : 1399/05/04بازدید شهردار محمدشهر از روند اجرای پروژه بلوار دشت بهشت

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی خبر محمدشهر،صبح امروز شنبه 1399/5/4مهندس سعید صفری شهردار محمدشهر از روند اجرای بازسازی بوستان دشت بهشت بازدید بعمل آورد
لازم به ذکر است ،پروژه بلوار دشت بهشت به طول 550 متر در حال اجرای کف پوش بتنی می باشد که مبلغ پیمان آن جهت تهیه واجرا 1/360/000/000 تومان می باشد که پس از اتمام عملیات عمرانی روشنایی و مبلمان آن نیز اجرا میگردد