تاریخ : 1399/05/11مرکز نیکوکاری مدیریت شهری محمدشهر راه اندازی می گردد

محمد احمدوند رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی ورزشی و سخنگوی شورای اسلامی شهر محمدشهر در گفتگو با پایگاه اطلاع رسانی خبر محمدشهر از راه اندازی مرکز نیکوکاری مدیریت شهری محمدشهر با مشارکت کمیته امداد امام خمینی (ره) خبر داد؛ وی در این باره عنوان کرد؛
با توجه به شرایط سخت اقتصادی حاکم بر جامعه و به منظور حمایت از اقشار آسیب پذیر، مدیریت شهری محمدشهر هر ساله مبلغ قابل توجهی در در بودجه پیش بینی و مصوب مینماید و همواره در امور خیریه از جمله کمک به سیل زدگان، زلزله زدگان، رزمایش کمک موئمنانه، جشنهای گلریزان و مشارکت در همایش سراسری و بین المللی اربعین حسینی پیش قدم بوده است از این رو با توجه به تمامی این فعالیتهای خیرخواهانه و در جلسه ای که با حضور مدیر جدید کمیته امداد امام خمینی (ره) برگزار گردید، به منظور یکپارچه سازی، پرهیز از موازی کاری و ایجاد بانک جامع اطلاعاتی مددجویان برای توزیع عادلانه پوشش حمایتی، موضوع راه اندازی مرکز خیریه مدیریت شهری محمدشهر مطرح گردید که مقرر شد کمیته امداد امام خمینی (ره) با بررسی و مطالعه دقیق، شیوه نامه های اجرایی را در اختیار مدیریت شهری محمدشهر برای راه اندازی این مرکز نیکوکاری قرار دهد. وی در پایان با اشاره به اینکه تاسیس و راه اندازی مرکز یاد شده پس از بررسی های دقیق کارشناسی بایستی به تصویب نمایندگان مردم در پارلمان شهری برسد تا از پشتوانه قانونی بهره مند گردد گفت؛ مهمترین اهداف این مرکز را میتوان، توانمند سازی محرومان، اشتغال و کارآفرینی، جمع آوری تکدی گری و پوشش حمایتی از کودکان کار و دانش آموزانی که به علت فقر از تحصیل بازمانده اند عنوان نمود.