تاریخ : 1399/02/30مرادي خبر داد:
برگزاري جلسه مشترك مديريت شهري محمدشهر با مديركل برق استان

به گزارش پايگاه اطلاع رساني خبرمحمدشهر روز سه شنبه 99/2/30 جلسه اي با حضور محمدكوراني رئيس ،هادي مرادي مسئول كميسيون عمران و شهرسازي شوراي اسلامي شهر و سعيد صفري شهردار محمدشهر در محل دفتر مهندس بيات مدير عامل برق استان البرز برگزار گرديد.
هادي مرادي در همين رابطه به خبرنگار خبر محمدشهر گفت: در اين جلسه كه از اهميت خاصي نيز برخوردار بود مقرر گرديدنسبت به انعقاد تفاهم نامه في ما بين اداره كل برق استان و شهرداري محمدشهر كار كارشناسي و پيگيري هاي لازم صورت گيرد.
وي افزود ايجاد و اصلاح روشنايي بلوار آزادگان تا جنب پمپ بنزين جديد و جلوگيري به حريم تاسيسات برق سطح شهر از ديگر مواردي بود كه در مورد آن تصميم گيري شد.