تاریخ : 1399/02/13جلسه انتقال تجربیات طرح كنترل و نظارت و انضباط شهري( شهربان )از محمدشهر به فرديس

به گزارش پايگاه اطلاع رساني خبر محمدشهر، در جلسه اي با حضور مهندس صفری شهردار ، نادری معاون خدمات شهر و رؤسای حراست و بازرسی شهرداری محمد شهر با مهندس عزیزی معاون خدمات شهری به همراه وارسته و نریمانی شهرداران مناطق یک و دو فرديس جهت انتقال تجربه استفاده از نيروهاي شهربان در مقابله با ساخت و ساز غيرمجاز و برخورد با سدمعبر و در محل دفترشهردار محمدشهر برگزارشد.

در اين جلسه سعيدصفري با اشاره به نتايج مثبت و ارزشمند استفاده از شهربان در شهر تهران و انتقال اين تجربه مفيد به محمدشهردر طي چندماه گذشته كه باعث شده فعاليتهاي شهرداري در اين حوزه با افزايش كيفي فراواني روبرو گردد ، با برشمردن امتيازات استفاده از اين طرح و نظارت شهرداري بر عملكرد شهربان، طرح فوق را يكي از موثرترين برون سپاري هاي شهرداري در طي سالهاي اخير دانست.

در ادامه مهندس عزیزی معاون خدمات شهري شهرداري فرديس با تقدير از تلاشهاي صورت گرفته گفت: شهرداري فرديس نيز در نظردارد كه  تمام تلاش خود را براي بررسي و استقرار مجموعه شهربان به كار گرفته و با اخذ مجوز از شوراي اسلامي شهر فرديس اين موضوع را درآن شهر عملياتي و اجرا نمايد.
وي اظهاراميدواري كرد، شهرداری محمد شهر با کارشناسی دقیق صورت گرفته و انتقال تجربیات اجرايي اين طرح در محمدشهرتا استقرار شهربان با شهرداري فرديس همكاري داشته باشد.
لازم به ذكر است ،شهرهاي ماهدشت و نظرآباد نيز در طي روزهاي گذشته درخواست برگزاري جلسه به جهت بررسي و انتقال تجربيات شهرداري محمدشهر در پروژه شهربان را داشته اند