تاریخ : 1399/02/08عبدالخالقی خبرداد: پايان زير سازي و جدول گذاري حريم لوله نفت ولدآباد

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی خبر محمدشهر، محسن عبدالخالقی رئیس اداره فنی و نظارت برپروژه های شهرداری ازمراحل پاياني زيرسازي و جدول گذاري حريم لوله نفت ولدآباد خبر داد
وي تصريح كرد : پروژه مذكور يكي از مطالبات شهروندان درمحله ولدآباد بود كه به دليل قرارگرفتن درحريم لوله نفت طي تفاهم نامه اي  بين شهرداري و شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه تهران به منظور بهسازی و ساماندهی خط لوله نفت ری قزوین / رشت  مقرر شد حفاري اين پروژه توسط شهرداري  و ترميم لوله نفت توسط شركت نفت با نظارت شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه تهران صورت پذيرد
عبدالخالقي افزود:  اين پروژه در مساحت 4300 متر مربع  و با مبلغ4/700/000/0000  ريال ازمحل اعتبارات عمراني شهرداري در بخش هاي حفاري ، زيرسازي و جدولگذاري هزينه در بر داشته است
وي در پايان گفت : با توجه به اينكه عمليات زيرسازي و جدولگذاري پروژه مذكور به پايان رسيده است در صورت شرايط جوي مناسب تا پايان ارديبهشت ماه  اجراي آسفالت آن نيز انجام خواهد شد