تاریخ : 1398/10/11علیرضا اشتری رئیس سازمان حمل و نقل همگانی شهرداری محمدشهر/ تمامی تابلوهای راهنما و جهت نمای سطح شهر بازسازی و مجدداً نصب گردید


به گزارش پایگاه اطلاع رسانی خبر محمدشهر علیرضا اشتری رئیس سازمان حمل و نقل همگانی محمدشهر گفت :پس از اغتشاشات آبانماه و خسارت چند صدمیلیونی که به تابلوهای جهت نما و رانندگی وارد گردید به دستور شهردار محترم سازمان حمل و نقل همگانی طی تلاش بی وقفه و پیگیری های مستمر نسبت به بازسازی تابلوهای آسیب دیده و در صورت عدم بازسازی نسبت به خرید تابلوها و علامتهای جدید اقدام و نصب آن حداکثر تا پایان دیماه به پایان خواهد رسید
وی افزود: متاسفانه خسارتهایی که وارد شد بخش زیادی از انرژی سازمان را در جهت ترمیم علائم به خود اختصاص داد لیکن مجموعه سازمان عزم خود را برای خدمت رسانی بیشتر به شهروندان عزیز جزم کرده و تلاش خواهیم کرد با حد اکثر توان ارائه خدمت نموده و سال را به پایان برسانیم