تاریخ : 1398/07/22بازدید شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر از نمایشگاه حمل و نقل عمومی و ‌خدمات شهری ( تهران)

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی خبر محمدشهر ، روز یکشنبه مورخ 98/7/21 اعضای شورای اسلامی شهر ، شهردار محمدشهر به همراه جمعی از مدیران شهرداری از هفدهمین نمایشگاه بین المللی حمل و نقل عمومی و ‌خدمات شهری در تهران بازدید کردند.
این بازدید بمنظور آشنایی با محصولات و تجهیزات به روز در حوزه حمل و نقل عمومی و خدمات شهری و همچنین انتخاب الگوی های مناسب برای مبلمان شهری و ارتباط با شرکت های تولید کننده تجهیزات انجام شد.