تاریخ : 1398/06/31برخورد قاطع شهرداری محمدشهربا پیمانکار جمع آوری سگ های بلاصاحب

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی خبر محمدشهر، در پی انتشار فیلمی مبنی بر برخورد توام با خشونت پیمانکار شهرداری در طرح جمع آوری سگهای بلاصاحب در فضای مجازی ، برابر دستور اکید سعید صفری شهردار محمدشهرحوزه معاونت خدمات شهری موظف به برخورد جدی با پیمانکار مربوطه و جلوگیری از موارد مشابه گردید.
حامد نادری معاون خدمات شهری شهرداری محمدشهر در این رابطه به خبرنگار خبرمحمدشهر گفت : با توجه به تخلف صورت گرفته توسط پیمانکار برخورد جدی با نامبرده صورت گرفته و نامبرده کتباً مورد توبیخ و جریمه ریالی قرار گرفته و در صورت تکرار چنین مواردی ضمن فسخ قرارداد ، متخلف یا متخلفین به مراجع قضایی معرفی خواهند شد .