تاریخ : 1398/04/03با تاکید صفری شهردار محمدشهر : ادامه پروژه محوطه سازی و تکمیل پارک جهان کودک

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی مدیریت شهری محمدشهر:سعید صفری شهردار محمدشهر پس از بازدید صورت گرفته مدیریت شهری از پروژه های سطح شهر و همچنین پارک کودک جهان گفت: پارک کودک جهان از پروژه های سال 97 است که امیدواریم درسالجاری به بهره برداری برسد

وی افزود : در فاز دوم پروژه فوق اعتباری بالغ بر 2/000/000/000 ریال جهت محوطه سازی و تکمیل عمرانی پروژه دیده شده است

شهردار محمدشهر همچنین گفت؛ با توجه به شرایط خاص اقتصادی که به دلیل تحریمهای ظالمانه بر کشور حاکم است ، تمام تلاشمان را به کار خواهیم بست که از شتاب فعالیتهای عمرانی سطح شهرکاسته نشود.