تاریخ : 1398/04/02طالبی پور رئیس اداره عمران شهرداری؛ پایان عملیات اجرای روکش آسفالت بلوار امام خمینی(ره)

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی مدیریت شهری محمدشهر ، حمید طالبی پور رئیس اداره عمران شهرداری با اعلام پایان فاز دوم عملیات اجرای روکش آسفالت بلوار امام خمینی (ره) گفت ؛ پروژه مذکور از محل اعتبارات استانی و اعتباری بالغ بر20/000/000/000 ریال در دو مرحله صورت پذیرفت که از ورودی شهر تا تندیس حضرت محمد (ص) را شامل می شود

وی در ادامه افزود؛ در این دو مرحله تراش و روکش آسفالت در ساعاتی که تردد به حداقل می رسد ،صورت پذیرفته تا مشکلی برای تردد شهروندان محترم و همچنین تشدید ترافیک بلوار اصلی شهر نباشد.