تاریخ : 1398/04/06برگزاری پویش مردمی شهرپاک درمحمدشهر

به گزارش پایگاه خبری مدیریت شهری محمدشهر؛ جمعی از فعالان محیط زیست در یک حرکت نمادین با تعریف بازی و شادی در زمین  پاک با کودکان خود اقدام به پاکسازی پارک آزادگان نمودند.
این پویش مردمی که با همکاری شهرداری محمدشهر و به منظور آگاهي کودکان و نيز سپاسگزاري از مواهب زمين و منابع و ذخاير طبيعي آن برگزارشد کودکان به همراه اولیاء خود اقدام به جمع آوری زباله ها نمودند. در پایان این پویش کودکان با اهداء گل از جمعی از کارگران زحمتکش خدمات شهری شهرداری نیز تقدیر به عمل آوردند.