تاریخ : 1398/03/23بازدیدمیدانی اعضای شورای اسلامی شهر و شهردار از پروژه های عمرانی سطح شهر

به گزارش پایگاه خبری مدیریت شهری محمدشهر: برای خدمت رسانی بهتر به مردم شریف محمدشهرصبح امروز پنجشنبه 23 خرداد ماه اعضای شورای اسلامی شهرمحمدشهر، شهردارو جمعی از مدیران شهرداری از روند اجرای پروژه های مختلف عمرانی در سطح شهر بازدید و از نزدیک در جریان میزان پیشرفت فیزیکی این پروژه ها که در دست اقدام می باشد قرار گرفتند.