تاریخ : 1398/03/05آماده باش کامل شهرداری برای طوفان احتمالی روز های یکشنبه و دوشنبه

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی مدیریت شهری محمدشهر: تمام نیروهای مدیریت بحران ، خدمات شهری و آتش نشانی در آماده باش کامل جهت مقابله با خطرات و حوادث احتمالی طوفان پیش رو میباشند.

حامد نادری معاون خدمات شهری شهرداری محمدشهر در همین رابطه گفت : تاظهر امروز نسبت به هرس شاخه هایی که احتمال شکستن و سقوط داشتند اقدام نمودیم و از این لحظه تمام نیروهای خدمات شهری، بحران وآتش نشانی جهت مقابله با هرگونه حادثه احتمالی و طوفان درراه آماده می باشند.

وی ادامه داد: از شهروندان عزیز خواهشمندیم در هنگام طوفان احتمالی از تردد بی مورد در سطح شهر خودداری نموده و از منازل خود خارج نشوند همچنین کمک به کودکان و سالمندان در شرایط فوق و عدم پارک خودروها در زیر درختان و تیرهای برق فراموش نشود

وی در پایان گفت:نیروهای خدمات شهری آماده رفت وروب بعد از طوفان بوده و روز سه شنبه نیز طرح جهادی یک روزه رادر دست اقدام داریم.