تاریخ : 1398/03/02بهسازی خیابان بختیاری در دستور کار شهرداری محمدشهر

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی مدیریت شهری محمدشهر ؛ پروژه بهسازی خیابان بختیاری در دستور کار فعالیتهای عمرانی شهرداری در سال 98 قرارگرفت.

شهردار محمدشهر در همین ارتباط گفت: مدت ها زمان برای بررسی و طراحی این پروژه وقت گذاشته شده است و یک تیم مشاور روی طراحی خیابان بختیاری به طول 480متر و همچنین ورودی این خیابان کار کرده است

وی افزود : خیابان بختیاری که یکی از پرترددترین خیابانهای محمدشهر می باشد ، نیاز مبرمی به ساماندهی و و طراحی بصورت پیاده رو و یک معبر عبور خودرو داشته است که درآینده نزدیک این پروژه پس از برگزاری فرایند مناقصه و انتخاب پیمانکار وارد مرحله اجرایی خواهد شد

سعید صفری درپایان افزود: با توجه به شرایط اقتصادی حاکم برکشور ، تمام سعی مدیریت شهری برآن است که ضمن صرفه جویی در هزینه های شهری ، پروژه هایی را به اجرا درآورد که در اولویت نیازهای شهری باشند