تاریخ : 1398/02/17تقدیر اعضای شورای اسلامی شهرو شهردارمحمدشهرازخانواده حسین نوری قهرمان کشتی فرنگی آسیا ۲۰۱۹

به گزارش پایگاه مدیریت شهری محمدشهر :

شامگاه دوشنبه 16 اردیبهشت ماه اعضای شورای اسلامی شهرمحمدشهر و مهندس سعید صفری شهردار با حضور در منزل حسین نوری قهرمان کشتی فرنگی آسیا 2019 ، ضمن تبریک کسب مدال طلای مسابقه به خانواده وی برای این قهرمان ارزنده در مسابقات پیش روی آرزوی موفقت نمودند.