تاریخ : 1398/01/25محمد مهرزاد / ضرورت تدوین برنامه ای مشخص برای هدایت آبهای آبهای سطحی شرق محمدشهر

محمد مهرزاد عضو شورای اسلامی شهر محمدشهر و عضو شورای اسلامی شهرستان کرج، در گفتگو با پایگاه خبری مدیریت شهری اظهار نمود؛ بارندگی های اخیر در کشور و تبعات ناشی از آن، تلنگری برای سایر شهر ها می باشد تا با مدیریت صحیح و تامین زیرساختهای مناسب، از بروز حوادثی ناگوار جلوگیری نمایند.


 وی افزود؛ با توجه به اینکه راه اندازی سیستم فاضلاب شهری از ضروریات یک شهر محسوب می گردد و در سالهای اخیر تلاشهای بسیاری در جهت لوله گذاری و هدایت آبهای سطحی در محمدشهر صورت گرفته، اما باید به منظور بهداشت محیط شهرنشینی، زمینهای کشاورزی و باغات و همچنین مدیریت شهر در هنگام بحران، برنامه ای تدوین گردد آبهای سطحی شرق و مناطق دیگر محمدشهر در مسیر یک کانال مرکزی مشخص قرار گیرند.