تاریخ : 1398/01/19 محمدکورانی عضو شورای اسلامی شهر محمدشهر، خواستار برخورد با عاملان قطع درختان خیابان دلپذیر عباس آباد شد

⏪ به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر ؛ در حاشیه هشتادودومین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر، محمد کورانی عضو شورای اسلامی شهر محمدشهر با اشاره به قطع تعدادی از درختان خیابان دلپذیر عباس آباد در تعطیلات نوروز، خواستار نظارت بیشتر و برخورد با عاملان این جرم شد، وی افزود با توجه به اینکه این درختان از سرمایه های گرانبهای شهر به حساب می آیند باید راهکاری انجام پذیرد تا جلوی سودجویانی از این دست گرفته شود و هرگز شاهد چنین اتفاقاتی در سطح شهر نباشیم.

◀در ادامه جناب آقای مهندس صفری شهردار محمدشهر با اشاره به شناسایی و دستگیری مجرمان مرتبط با این موضوع افزود؛ شکایت مطرح شده در مراجع قضایی در حال رسیدگی است و واحد حقوقی شهرداری با جدیت در حال پیگیری این مسئله میباشد.