تاریخ : 1396/08/24موکب اهالی محمدشهر کرج به نام "موکب جوادالائمه (ع) "  امسال نیز همانند سالهای گذشته در کربلا معلی مستقر شده است.

این موکب در عمود 1418 (شارع عباس "ع" ) واقع شده و  روزانه 5000پرس غذا میان زائران پیاده اربعین حسینی توزیع می کند.