تاریخ : 1396/09/02اخذ عوارض بعد از کمیسیون ماده صد

بدینوسیله به اطلاع کلیه شهروندان فهیم محمد شهر میرساند به استناد آرا صادره به شماره های ۳۰۹ مورخ ۹۵/۱۲/۲۵ هیأت تخصصی عمران ،شهرسازی واسناد و ۷۸۶ مورخ ۹۶/۸/۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اخذ عوارض بعد از کمیسیون ماده صد قانونی تلقی و اخذ عوارض مذکور توسط شهرداری ها مجاز تشخیص داده شده است

« اداره روابط عمومی و ارتباطات شهرداری محمد شهر »