تاریخ : 1397/12/29مهدی نژاد مسئول آتشنشانی شهرداری محمدشهر:
خوشبختانه مراسم چهارشنبه سوری در محمدشهر مصدومی بجای نگذاشت

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری محمدشهر :محمد مهدی نژاد در رابطه حوادث چهارشنبه سوری توضیح داد: خوشبختانه اکثر شهروندان محمدشهر به توصیه های ایمنی آتش نشانی توجه نشان داده و در نتیجه همین امر محمدشهر یکی از شهرهایی بود که در این رابطه مصدومی نداشت.

به گفته این مسئول در شب گذشته همچنین عملیات خاصی هم برای اطفاء حریق و یا مسائل ایمنی از سوی این آتشنشانی صورت نپذیرفته است.
گفتنی است ایستگاه های آتشنشانی محمدشهر در چهارشنبه سوری با ۸ تیم عملیاتی در حالت آماده باش بوده اند.