تاریخ : 1397/12/27توصیه هایی ایمنی مسئول آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری در آستانه فرا رسیدن چهارشنبه آخر سال

 

  به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری: محمد مهدی نژاد مسئول آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری محمدشهردر آستانه فرا رسیدن مراسم چهارشنبه آخر سال ضمن اعلان آماده باش ایستگاه های آتش نشانی و 8 تیم عملیاتی با ارائه توصیه هایی شهروندان را به افزایش دقت و حساسیت در رعایت نکات ایمنی و مخاطرات ناشی از آتش بازی و استفاده از مواد منفجره فرا خواند

نکات ایمنی فوق به شرح ذیل می باشد:

تماشاچیان معمولا در خطر اصابت ترکش های ترقه ها و مواد منفجره هستند سعی کنید در تیر رس ترکش ها نباشید

فقط در فضای باز اقدام به استفاده از فشفشه و ترقه نمائید و هیچگاه آن را در فضای بسته استفاده نکنید.

 در صورت روشن کردن آتش توصیه می شود که آتش در حجم کم باشد و از ریختن مواد سریع الاشتعال نظیر نفت، بنزین و الکل روی آتش جدا خودداری کنید.

بسیاری از کودکان به دور از چشم والدین مواد را خریداری و در جیب، کیف و یا کمد نگهداری می کنند که به علت درجه آتشگیری پایین بزودی مشتعل و خسارات جانی و مالی فراوانی را ببارمی آورند.

از انداختن مواد تحت فشار( مانند کپسولها ، اسپری حشره کش و ….) و وسایل شیشه ای (مانند شیشه آب، آمپول،… ) و قوطی های فلزی (مانند قوطی های اسپری و کنسرو ) به درون آتش جدا بپرهیزید؛ زیرا به علت دارا بودن خاصیت انفجاری، ذرات آن پرتاب و وارد چشم می شود.

وجود یک کپسول خاموش کننده آتش نشانی پودری در نزدیک محوطه آتش ضروری است.

قبل از ترک محل روشن کردن آتش، حتما از خاموش بودن آن مطمئن شده و باقیمانده آنرا حتما توسط آب سرد کرده و جمع آوری کنید.

در صورت بروز هر گونه حریق یا حادثه، ضمن حفظ خونسردی در اسرع وقت با شماره تلفنهای ۱۲۵ و۱۱۵ستاد فرماندهی آتش نشانی ومرکز اورژانس تماس گرفته و مراتب را با ذکر نوع حادثه و نشانی دقیق اطلاع دهید.