به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر محمدشهر، در روز شنبه مورخ 1401/08/28 شهردار و اعضای شورای اسلامی شهرمحمدشهر با حضور در شورای اسلامی شهر و دفتر امام جمعه صفادشت دیداری با مدیریت شهری و امام جمعه صفادشت داشتند


portfolio img
portfolio img
portfolio img
portfolio img
portfolio img
portfolio img
portfolio img
portfolio img
portfolio img
portfolio img
portfolio img
portfolio img
portfolio img
portfolio img
portfolio img
portfolio img
portfolio img
portfolio img
portfolio img
portfolio img